ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง เลขที่ 34/1 ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40000 e-mail : anubankk.sc@gmail.com website : http://www.anubankhonkaen.ac.th/
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

Fanpage : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : นายชาญชัย พรมมาหลง : E-mail chanchai10820@gmail.com