6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ

1.รัฐธรรมนูญ-25562

พรบ.การศึกษา

2.-พรบ.การศึกษา

2.1-พรบ.การศึกษา-แก้ไขครั้งที่-2-ปี45

2.2-พรบ.การศึกษา-แก้ไขครั้งที่-3-ปี53

2.3-พรบ.การศึกษา-แก้ไขครั้งที่-4-ปี62

ระเบียบบริหารราชการกระทรวง

3-ระเบียบบริหารราชการกระทรวง-ปี46

3.1-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง-ฉบับที่-2-ปี53

3.2-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง-ฉบับที่-3-ปี62

พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

4-พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

4.1-พรบ.ระเบียบข้าราชการครู-ฉบับที่-2-ปี51

4.2-พรบ.ระเบียบข้าราชการครู-ฉบับที่-3-ปี53

4.3-พรบ.ระเบียบข้าราชการครู-ฉบับที่-4-ปี62

พรบ.สภาครู ปี 46

5-พรบ.สภาครู-ปี46

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 45

6-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-45

พรบ ข้อมูลข่าวสาร ปี 40

7-พรบ-ข้อมูลข่าวสาร-ปี40

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 62

8-พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-ปี62