5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1040050083
รหัส Smis 8 หลัก :  40010039
รหัส Obec 6 หลัก :  050083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  อนุบาลขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Anubankhonkaen
ที่อยู่ : หมู่ที่  13  บ้านเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :  043332334
โทรสาร :  043236579
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  24 มิถุนายน 2497